Bez eksterne revizorske kontrole, nemoguće usvajanje Izveštaja o završnom računu

Na današnjoj, 28. redovnoj sednici Skupštine opštine, pred odbornicima se našlo 15 tačaka o kojima su odlučivali. Na samom početku, odbornici su usvojili Zapisnik sa prethodnog zasedanja, nakon čega se krenulo sa razmatranjem današnjeg Dnevnog reda.

Skupština opštine je, najpre, donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Gornji Milanovac. Tim povodom, tokom diskusije, predsednik Kovačević je izjavio da je državna revizorska institucija došla 4. juna u kontrolu. Istakao je da je državna revizija zadužena za analiziranje i kontrolisanje budžeta prilikom javnih nabavki, trošenje budžeta za socijalna davanja i plate zaposlenih, dok završni račun nisu mogli da iskontrolišu.

„Ukoliko državna revizorska institucija nama vrati svoje mišljenje, a njihovo mišljenje je da oni ne mogu da izvrše kompletnu reviziju završnog računa, mi smo dužni po zakonu da angažujemo eksternu reviziju i da je platimo. Nije tajna ni koliko to košta, oko 200 hiljada dinara nas košta svake godine. To je obaveza po zakonu, jer ne može Skupština opštine da usvoji Izveštaj o završnom računu za prethodnu godine, dok nema mišljenja revizije“, rekao je Kovačević.

Načelnik štaba za vanredne situacije Milorad Dimitrijević predstavio je, a odbornici su usvojili, Operativni plan za odbranu od poplava za vode II reda. Usvojena je i Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije „Most na reci Jasenici“ na državnom putu IIA reda broj 152. S tim u vezi, predsednik Skupštine opštine Lazar Nikolić naglasio je da je opština pokazala da je dosta urađeno na planu odbrane od poplava, jer i pored lošeg vremena i elementarnih nepogoda, na teritoriji opštine Gornji Milanovac nije bilo većih problema.

Direktor JKP „Gornji Milanovac “ Ivan Lazić izneo je poseban Program korišćenja subvencija JKP-a za 2019. godinu, koju su odbornici usvojili. Opredeljene su subvencije od 20.000.000,00 dinara, koje će biti upotrebljene za nabavku kamiona smećara (10.000.000,00 dinara) i proširenje i uređenje deponije Vujan(10.000.000,00 dinara).

Na današnjem zasedanju odbornici su izglasali i Rešenje o prihvatanju Odluke o Osnivanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje, kao i izmene Statuta i Pravilnika o radu Ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje Kulturni centar, Muzeja rudničko-takovskog kraja i Biblioteke „Braća Nastasijević“.

Glas zapadne Srbije

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *