Danas je dan svetog proroka Samuila

Hrišćani danas slave velikog svetog proroka Samuila, koji je bio petnaesti i poslednji sudija Izrailjski. Živeo je 1.100 godina pre Hrista, a rođen je u mestu Ramatu gde se kasnije rodio i blagoobrazni Josif. Kazuje se da je nerotkinja Ana isplakala Samuila od Boga i posvetila ga njemu, kada je napunio 3 godine.

Živeći u Silomu, kod kovčega zaveta, Samuil je doživeo u 12. godini istinito otkrovenje od Boga o kazni, koja je predstojila domu prvosveštenika Ilije zbog nevaljalstva njegovih sinova Ofnia i Finesa. Pošto se otkrovenje obistinilo narednih 20 godina Izrailjci su bili robovi Filistejcima. Bog je poslao Samuila da narodu propoveda pokajanje da bi se spasli od neprijatelja. Narod je time uspeo da odbaci tuđe idolen kojima je služio i priznao Samuila kao proroka, sveštenika i sudiju. Samuil je pošao s vojskom na Filistejce i s Božjom pomoći je oslobodio zemlju i narod nakon čega je u miru služio svom narodu do starosti. Kada je umro, za njim je plakao sav Izrailj.

Svi hrišćani koji slave ovog velikog sveca drže se uverenja da na današnji dan ne bi trebalo raditi nijednu sramnu stvar, a naročito olako uzimati dobro koje ti drugi čine! Budite zahvalni ljudima, ne budite malodušni. Ako se neko ne hvali što vam je pomogao i ne traži nagradu za to, ne budite sitne duše, cenite njegov trud.

Budite dobri prijateljima ljudima koji se trude oko vas. Budite dobri očevi deci koja vas nesebično vole. Budite dobre majke svima koje su majke rodile. Budite srećni ako imate nekoga ko želi da vas zaštiti.

Tags: ,

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *