Danas je Sveti Stefan letnji – Postoji verovanje da se treba posebno čuvati jedne stvari

Vernici danas slave otkriće i prenos moštiju sv. Stefana arhiđakona i prvomučenika. Kada zlobni Jevreji kamenjem ubiše sv. Stefana, ostaviše telo njegovo da ga psi izedu. No, drugčije htede Promisao Božja.

Telo mučenikovo ležaše na otvorenom mestu pod gradom noć i dva dana, a druge noći dođe Gamalil, učitelj Pavlov i potajni učenik Hristov, uze telo, odnese ga u Kafargamalu na svoje imanje, i tu ga česno pogrebe u jednoj pećini. U istupećinu sahrani Gamalil i svoga prijatelja Nikodima, koji plačući nad grobom Stefanovim umre. Tu sahrani Gamalil i svoga krštenoga sina Aviva. I prema svome zaveštanju i sam Gamalil tu beše sahranjen.

Od toga vremena prošli su vekovi, i niko od živih nije znao, gde je sahranjeno telo sv. Stefana. No 415. god., za vreme Jerusalimskog patrijarha Jovana, javi se Gamalil tri puta u snu svešteniku Kafargamalskom, Lukijanu, i potanko mu opriča sve o sahrani svih pomenutih ukazujući tačno mestonjihovih zaboravljenih grobova. Uzbuđen od toga sna Lukijan javi patrijarhu, i s blagoslovom patrijarhovim ode s ljudima i otkopa četiri groba

Gamalil mu beše već u snu rekao, koje je čiji grob. Silni miris blagouhani ispuni svu pećinu od moštiju svetiteljskih. Tada mošti sv. Stefana behu svečano prenete na Sion i tu česno sahranjene, a mošti ostalih iznesene na jedno brdo više pećine, i tu u jednoj crkvi položene. Mnoga iscelenja bolesnika dogodiše se toga dana od moštiju sv. Stefana.

Docnije te mošti biše prenete u Carigrad. Tako Gospod uvenča mnogom slavom onoga koji prvi za njegovo ime krv svoju proli.

Tropar (glas 4):Carskim vencem si venčao glavu tvoju stradanjem, koja si pretrpeo zbog Hrista Boga, prvi među mučenicima, Sveti Stefane: Ti si izobličio judejsko bezumlje i video si Spastilja tvoga kako sedi sa desne strane Oca: NJega moli za spasenje duša naših.

Vernici se Stefana Vetrovitog plaše, i poštuju da im vetar ne bi oduvao seno, slamu i doneo razne bolesti.

Verovanje je da se na današnji dan treba čuvati vetra.

Srbija danas

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *