Još jedna velika investicija u turizam

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo kulture obezbedili su sredstva Turističkoj organizaciji Gornjeg Milanovca kako bi uvela novitete i poboljšala turističke potencijale opštine.

– Turistička organizacija je od Ministarstva turizma i Ministarstva kulture dobila neuporedivo više sredstava za protekle dve godine, nego za sve godine postojanja od svog osnivanja pa do sada – istakao je direktor organizacije Desimir Ćalasan.

U prethodnom periodu akcenat rada Turističke organizacije bio je na približavnju aktivnosti i informacija za sve zainteresovane građane i posetioce Gornjeg Milanovca. Turistička organizacija premeštena je u centar grada, gde je najveća fluktuacija ljudi. Povećane su aktivnosti u pružanju informacija o turističkim potencijalima opštine kroz izradu velikog broja brošura, kataloga i ostalog štampanog materijala. Urađen je novi sajt na srpskom i engleskom jeziku sa svim potrebnim informacijama o Gornjem Milanovcu. Pored toga postavljen je  tač monitor ispred prostorije Turističke organizacije u kome su smešteni svi potrebni podaci koji su dostupni svakom zainteresovanom prolazniku. Napajanje monitora je na solarnu energiju, a podaci su za sada obrađeni na srpskom, engleskom i norveškom jeziku. Za ovaj projekat sredstva je obezbedilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Pored navedenog, angažovane su izrade suvenira i otvaranje suvenirnica u prostorijama Turističke organizacije, novoizgrađenom prostoru na Brdu mira i u adaptiranom prostoru u Takovu.

IZRADA PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA

Proteklih nekoliko meseci intezivno se radilo na izradi Programa razvoja turizma opštine čiji rezultat će biti jedan novi, sveobuhvatni, planski dokument, koji bi trebalo da definiše prioritete i da da smernice daljem razvoju turizma opštine. Zajedno sa Strategijom razvoja opštine Gornji Milanovac, kao i Strategijom razvoja Republike Srbije, to će definisati okvire budućih aktivnosti Turističke organizacije. Program je prošao javnu raspravu, sledi njegovo usvajanje, a potom proces njegove implementacije, onako kako je definisano akcionim planom, kao sastavnim delom Programa.

TRI I PO MILIONA ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA

Ove godine je u budžetu opštine izdvojeno 3.500 000 dinara za subvencionisanje razvoja seoskog turizma. Pored industrije i poljoprivrede, turizam dobija sve više na značaju kao privredna grana koja može da doprinese sveukupnom razvoju opštine, a poseban naglasak stavljen je na seoski turizam. Upravo iz tih razloga da bi se nastavilo u pravcu proširenja kapaciteta i podizanja kvaliteta usluge u seoskom turizmu, opredeljena su navedena sredstva. Urađen je pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava i raspisan konkurs koji će trajati od 1. do 15. novembra. Sa onima koji ispunjavaju uslove konkursa Opština sklapa ugovor, a potom prenosi sredstva domaćinima do iznosa opredeljenih sredstava. -Ovo je prvi put da lokalna samouprava izdvaja sredstva za subvencionisani razvoj seoskog turizma u Gornjem Milanovcu – naglasio je direktor Desimir Ćalasan.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *