Kontakt

TELEVIZIJA GM PLUS CABLE

Preduzeće za emitovanje televizijskog programa Televizija GM Plus Cable d.o.o. Gornji Milanovac

MB: 21480274
PIB: 111425502

ADRESA:
Gornji Milanovac
Trg Kneza Mihaila 1

TELEFON:
063 393 936

E-MAIL: redakcija@gmpress.rs

TEKUĆI RAČUN: 325-9500700044351-32