Kvalitet vazduha u Gornjem Milanovcu zadovoljavajući

Prema zvaničnim podacima Zavoda za javno zdravlje Čačak i Kancelarije za zaštitu životne sredine Gornji Milanovac, kvalitet vazduha u Gornjem Milanovcu je zadovoljavajući. Osnovni monitoring vrši se preko mernog instrumenta koji je postavljen u ulici Tihomira Matijevića, a prate se vrednosti vezane za prisustvo azotnih i sumpornih oksida, čađi i taložnih materija.

U Kancelariji za zaštitu životne sredine pokušali smo da dobijemo odgovor na pitanje koliko su ovi podaci relevantni i da li je potrebno dalje investirati u monitoring zagađenja vazduha.

„Ovo je osnovni monitoring koji mi kao jedinica lokalne samouprave ispunjavamo u zadatom zakonskom okviru. Sve mimo toga je u nadležnosti Republike Srbije, odnosno, Agencije za zaštitu životne sredine i oni upravo uspostavljaju jedan sistem monitoringa na nivou cele Srbije“, kaže Nevena Obradović, šefica Kancelarije za zaštitu životne sredine Gornji Milanovac.

Ona je dodala da u letnjem i zimskom periodu nema značajnih razlika kada je u pitanju zagađenje vazduha. Promene u vazduhu koje građani osećaju početkom grejne sezone posledice su rada kotlarnica u gradu koje koriste mazut. Napomenula je da je trenutno u izradi projekat zamene goriva u kotlarnici u Železničkoj ulici koja koristi mazut, a preći će se na obnovljive izvore energije, biomasu ili biogas. Prema njenim rečima, projekat bi trebalo da se realizuje do naredne grejne sezone, a slični projekti planirani su i u ostalim objektima kolektivnog stanovanja koji još uvek koriste mazut.

Dr Milka Levajac iz Zavoda za javno zdravlje Čačak, kao i Nevena Obradović, šefica Kancelarije za zaštitu životne sredine Gornji Milanovac, potvrdile su da je od ključne važnosti razvoj nacionalne strategije za unapređenje monitoringa parametara zagađenja životne sredine.

Svakako, potrebni su instrumenti koji mogu da prate, osim pomenutih materija, i prisustvo suspendovanih čestica i to tokom čitave godine, kako bismo imali kompletniju sliku o kvalitetu vazduha koji dišemo.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *