Lazić: Prvi u Srbiji usvojićemo model prikupljanja biorazgradivog otpada

Predstavnici  javnih preduzeća  „CONTARINA“ i „NOVAMONT“ iz Italije boravili su tokom sedmice u Gornjem Milanovcu u cilju uspostavljanja saradnje sa Javnim komunalnim preduzećem i realizacije projekata u oblasti zaštite životne sredine i novih metoda selekcije i korišćenja otpada.

Pregovori sa partnerima iz Italije traju već tri godine, ali zbog pandemije sprečena je ranije valorizacija dogovora. Direktor gornjimilanovačkog Komunalnog preduzeća kaže da se nakon opsežne analize rada, ukazala potreba za reformisanjem, kako samog preduzeća u smislu komunalne infrastrukture tako i u organizaciji rada komunalnog sektora.

-Želimo da sa italijanskim partnerima prvi u Srbiji uđemo u model prikupljanja biorazgradivog otpada, da napravimo kompostanu i uvedemo evropski metod  prikupljanja smeća koji će u narednom periodu biti dobar za celu Srbiju – rekao je Ivan Lazić, direktor JKP Gornji Milanovac.

FOTO/Ivan Lazić, direktor JKP Gornji Milanovac

Stefano Mambretti, zadužen za sektor upravljanja otpadom u italijanskoj kompaniji “Novamont” kaže da su se tokom boravka upoznali sa kompletnim sistemom prikupljanja otpada u opštini Gornji Milanovac i da su konstatovali izuzetan nivo čistoće grada. U tom pogledu prepoznali su u samom Komunalnom preduzeću inovacije koje čine izuzetno dobru podlogu za unošenje i implementaciju dodatnih novina.

-Nastavljamo saradnju započetu 2018.godine, da implementiramo i izgradimo jedan model upravljanja otpadom, gde otpad neće više biti smatran kao nešto što treba odbaciti već kao resurs. Na taj način omogućiće se novi život materijalima koji su već upotrebljeni, poput kartona, papira, plastike, drveta i organskih materijala koji će biti trasnformisani u kompast I vraćeni u zemlju. Na taj način biće zatvoren ciklus – naglasio je Mambretti.

FOTO/Stefano Mambretti, kompanija “Novamont”

Imajući u vidu da je grad veoma čist, saradnju započinjemo sa visoke pozicije rekao je  Marco Mattiello, odgovoran za međunarodne odnose firme “Kontarina”. Mettielo je dodao da je nakon svih razgovora  obavljenih sa predstavnicima lokalnih vlasti  stvorena jasna slika o mogućnostima da se zajedno krene dobrim putem i da se uključenjem svih lokalnih preduzeća razvije integrisan model upravljanja otpadom, koji će gradu omogućiti da bude ogledni primer u Srbiji.

-Ovim projektom biće obuhvaćena kompletna populacija Gornjeg Milanovca, jer je veoma bitno da svaki građanin preuzme jedan mali deo odgovornosti. Takođe, kroz edukacije biće obuhvaćena i deca iz osnovnih škola, u cilju što boljeg razumevanja i prihvatanja postupka selektivnog razdvajanja otpada –istakao je Mattielo.

FOTO/ Marco Mattiello, kompanija “Kontarina”

Podrška italijanskih partnera osim u finansijskom smislu, ogledaće se i kroz inpute u vezi sa samom organizacijom u segmentima u kojima učestvuju ali i u realizaciji projekta komposane, zatim kroz nabavku vozila, novih posuda i mnogih drugih aspekata.

GM PRESS/Mirjana Milićević

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *