Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se 10. decembra širom sveta, kako bi se ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca.

Obeležavanje ovog datuma ustanovljeno je 1950. godine na generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Ovaj dan nastao je u cilju skretanja pažnje naroda sveta na prethodno potpisanu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da ta prava ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

Ljudska prava su univerzalna, nedeljiva, neotuđiva, međuzavisna i međusobno povezana, svojstvena svim ljudima, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno i etničko poreklo, boju kože, veru, jezik ili bilo koji drugi status.

Na ovaj dan održavaju se političke konferencije i sastanci na visokom nivou, kao i kulturni događaji na temu ljudskih prava.

Tradicionalno se 10. decembra dodeljuje nagrada Ujedinjenih nacija u oblasti ljudskih prava, kao i Nobelova nagrada za mir.

U Republici Srbiji ljudska prava su zagarantovana Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, ratifikovanim međunarodnim ugovorima i zakonima.

Međunarodni dan ljudskih prava određen je i za kraj kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama”, kako bi se ovaj problem  simbolično povezao sa ljudskim pravima i istaklo da je takav vid nasilja kršenje ljudskih prava.

GM PRESS

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *