Predstavljanje Hilandarskog medicinskog kodeksa sutra u Muzeju

Hilandarski medicinski kodeks je značajan i za evropsku istoriju medicine, jer predstavlja jedini poznati primerak velike zbirke medicinskih spisa Salernsko-monpeljeske škole napisan na narodnom jeziku. Đorđe Sp. Radojičić je 1952. godine u biblioteci manastira Hilandara otkrio medicinski rukopis kome je na osnovu teksta na prvoj stranici dao naziv Besjeda ot poznanija bolesti po pipaniju žil. Rukopis je u celini snimljen 1953. godine i time je omogućeno potpunije istraživanje njegovog sadržaja. Relja Katić je proučavajući fotografisane stranice ovog spisa ustanovio da se u njemu, sem spisa na koji je ukazao Đ. Sp. Radojičić, nalaze i drugi spisi medicinskog sadržaja. Ovaj zbornik različitih medicinskih spisa nazvan je Hilandarski medicinski kodeks.

Hilandarski medicinski kodeks (HMK) je priručnik za lekare. U većini njegovih spisa to je jasno naglašeno.

Za našu medicinu i kulturu Hilandarski kodeks je značajan, jer predstavlja dokaz da je Srbima u srednjem veku bila poznata evropska naučna medicina i da je u to vreme u Srbiji bilo obrazovanih lekara. Zahvaljujuću Kodeksu saznajemo da se srpska medicina, do pada pod tursko ropstvo, razvijala uporedo sa evropskom. Drugi značaj je, da bogatstvo narodnih medicinskih termina sadržanih u njemu i narodna botanička terminologija ukazuju da su njegovi sastavljači bili lekari srpskog porekla.

Hilandarski medicinski kodeks je značajan i za evropsku istoriju medicine, jer predstavlja jedini poznati primerak velike zbirke medicinskih spisa salernsko-monpeljeske škole napisan na narodnom jeziku. Predavanje je akreditovano kod Zdravstvenog saveta Srbije za lekare, stomatologe, farmaceute i biohemičare a održaće se u galeriji Muzeja rudničko-takovskog kraja 19. novembra u 17.30.

Mirjana Milićević

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *