Raspisan konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma za 2021.godinu

Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac, na osnovu člana 8. Pravilnika o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Gornji Milanovac („Sl.glasnik opštine Gornji Milanovac“, br.10/2021), (u daljem tekstu: Pravilnik), raspisala je KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA NA TERITORIJI OPŠTINE GORNjI MILANOVAC ZA 2021. GODINU

Svrha konkursa

Ovim konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja i ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Gornji Milanovac za 2021. godinu, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava koja se dodeljuju realizacijom ovog konkursa, a opredeljena budžetom opštine Gornji Milanovac razdeo 4 Opštinska uprava; glava 4.01 Opštinska uprava; program 1502 razvoj turizma; programska aktivnost 0001 upravljanje razvojem turizma; funkcija 473 turizam; ekonomska klasifikacija 454000 subvencije privatnim preduzećima, iznos 3.500.000,00 dinara.

Svrha dodele podsticajnih sredstva je stvaranje uslova za unapređenje i razvoj seoskog turizma i obezbeđenje kvalitetnih ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskim turističkim domaćinstvima na teritoriji opštine Gornji Milanovac, a samim tim i unapređenje ruralne-ekonomije i kvaliteta života na seoskom području.

Konkursom se utvrđuje: predmet konkursa, korisnici podsticaja, ukupno opredeljena sredstva, vrste podsticaja, vrste prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, uslove koje moraju ispunjavati učesnici po konkursu, postupak dodele podsticajnih sredstava, namena i maksimalan iznos podsticajnih sredstava, rok za podnošenje zahteva, rok za donošenje odluke o dodeli podsticajnih sredstava, dokumentacija koja se podnosi uz zahtev, način odlučivanja, način i postupak kontrole upotrebe odobrenih sredstava kao i ostale informacije vezane za
podnošenje prijave na Konkurs.

Predmet konkursa

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode sa ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to: podsticaji za podršku investicijama za dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje objekata, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u seoskom turističkom domaćinstvu ili domaćoj radinosti, u skladu sa članom 20. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi.

Korisnici podsticaja

Podsticajna sredstva za razvoj seoskog turizma dodeljuju se kao namenska, bespovratna sredstva na osnovu konkursa.

Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa Pravilnikom imaju fizička lica čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba i/ili apartman u domaćoj radinosti najmanje 6 meseci pre raspisivanja ovog konkursa.

Predmet podsticaja mogu biti investicije koje je podnosilac prijave imao u periodu od 1. februara do 30. septembra tekuće godine.

Vrste podsticaja – Vrste prihvatljivih i neprihvatljivih troškova

Podsticaji u skladu sa ovim Konkursom obuhvataju:

1) radove na izgradnji novih objekata, investicionog i tekućeg održavanja postojećih objekata u seoskom turističkom domaćinstvu ili domaćoj radinosti kao i postojećih autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

2) dogradnja i adaptaciju kupatila, saune, kuhinje i uvođenje sistema centralnog grejanja, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u objektima seoskog turističkog domaćinstva ili domaćoj radinosti;

3) radove investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu – vodenica i sličnih objekata, koji su u funkciji seoskog turizma;

4) poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara, radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u seoskom turističkom domaćinstvu ili domaćoj radinosti;

5) izgradnju bazena (nadzemnih i ukopanih);

6) parterno uređenje dvorišta;

7) opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u seoskom turističkom domaćinstvu ili domaćoj radinosti.

Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu opštine Gornji Milanovac na stranici „Konkursi i obaveštenja“  https://gornjimilanovac.rs/javni-konkursi.html.

GM PRESS

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *