Rebalans budžeta i 15 miliona dinara za novu zgradu Centra za socijalni rad

Na 63. sednici Opštinskog veća donet je Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2019. godinu – prvi rebalans.

Kada je reč o rebalansu budžeta, predsednik opštine Dejan Kovačević rekao je da je iz budžeta za prethodnu godinu ostalo neutrošeno oko 70 miliona dinara, dok su iz ranijih godina preneta sredstva od oko 7 miliona dinara, istakavši da je lokalna samouprava ta sredstva rasporedila u investicije, od kojih je jedna od najznačajnih , investicija u izgradnju nove zgrade Centra za socijalni rad:

„Centar za socijalni rad Gornji Milanovac od Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja dobio je 15 miliona dinara, a opština Gornji Milanovac je, u dogovoru s Ministarstvom, odvojila još 15 miliona dinara, što znači da ćemo po pola finansirati novu zgradu od preko 500 kvadrata, koja će se nalaziti prekoputa Opšte bolnice u Gornjem Milanovcu. Iskreno se nadam da ćemo građevinske radove uspeti da završimo do kraja ove građevinske sezone, a da ćemo useljavanje zgrade izvršiti u prvoj polovini naredne godine. Takođe, mi već treću godinu zaredom odvajamo deo sredstava za obnovu ulične rasvete, što znači da obične sijalice menjamo LED sijalicama, i na tome ostvarujemo značajnu uštedu. U 2017. to je bilo 4 miliona dinara uštede u potrošnji električne energije, u 2018. imali smo uštedu od 6 miliona dinara, stoga iznos od 20 miliona dinara, koji smo planirali da izdvojimo, vrlo brzo će biti vraćen na budžet u 2019, kada izvršimo zamenu svetiljki“.

Takođe, Kovačević je rekao da se već vrši i zamena svetiljki na seoskom području, što će se činiti i u narednom periodu, pa su tako živine sijalice na selima, zamenjene natrijumskim, koje su skinute iz grada, čime se poboljšalo osvetljenje, ali i došlo do uštede električne energije.

Na jučerašnjoj sednici, većnici su usvojili i Izveštaj eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Gornji Milanovac za 2018. godinu. Kovačević je istakao da je izveštaj eksterne revizije pozitivan, što znači da je opština Gornji Milanovac u skladu sa zakonom trošila sredstva u prethodnoj budžetskoj godini. Takođe, on je izneo problem nepostojanja lica koje se bavi internom revizijom u našoj opštini: „ Najveći problem je zabrana zapošljavanja, a ne možemo naći adekvatnu osobu koja može obavljati te poslove, s obzirom da postoje kriterijumi koje treba ispuniti, a tiču se godina rada u organima revizije, postojanja licence, stoga ćemo gledati s korpusom radnika kojima raspolaže opštinska uprava i rasporediti nekoga na to radno mesto, a s druge strane vodićemo računa da poslovi koji se obavljaju u Odeljenju za finansije ne budu zapostavljeni. To lice bi moglo da kontroliše sve direktne i indirektne budžetske korisnike, kako opštinu Gornji Milanovac, tako i sve ustanove i javna preduzeća koja dobijaju novac iz opštinskog budžeta, stoga ćemo gledati da u narednom periodu angažujemo adekvatno lice i rešimo taj problem.“

Opštinsko veće jednoglasno je donelo Zaključak o utvrđivanju predloga Odluke o komunalnim delatnostima, pogrebnoj delatnosti, kao i o dimničarskim uslugama na teritorije opštine Gornji Milanovac. Predsednik opštine je rekao da su sve odluke usklađene sa novim zakonima o komunalnim delatnostima, sve primedbe od strane inspekcija sa republičkog nivoa su ugrađene u odluke i sve manjkavosti iz prethodnih perioda su ispravljene: „Građanima će sve tri odluke, posebno Odluka o dimničarskim uslugama značiti kvalitetniji život, s obzirom da ćemo preko Javnog komunalnog preduzeća ili neke adekvatne firme te usluge moći da obezbedimo, kako na javnim, tako i na privatnim objektima koji za to imaju potrebu. Zakonom je predviđeno da svaka lokalna samouprava ima posebno preduzeće ili u okviru postojećeg preduzeća odeljenje koje se bavi dimničarskim uslugama. Mi ćemo polako prilagoditi Javno komunalno preduzeće tim delatnostima, kako bi moglo da izađe na tržište i na taj način ostvaruje prihode.“

Takođe, članovi Opštinskog veća su doneli Zaključak o razmatranju predloga Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o rasporedu dela sredstava namenjenih za održavanje saobraćajne infrastrukture. U skladu sa izmenama, raspoređena su sredstva od 1.687.473,60 za asfaltiranje nekategorisanog puta u Mesnoj zajednici Srezojevci (Marića sokak).

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *