SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

Sutra, 21. avgusta, biće održana sednica Opštinskog veća sa početkom u 9 sati na kojoj će se razmatrati sledeće tačke:
– Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o podsticajnim sredstvima za aktivnosti investicionog održavanja i unapređenja svojstava stambenih zgrada za kolektivno stanovanje u postupku dodele sredstava i uslovima pod kojim stambene zajednica može ostvariti pravo na dodelu podsticajnih sredstava

– Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Programa razvoja turizma opštine Gornji Milanovac za period od 2019-2025. godine

– Razmatranje plana Zaštite i spasavanja opštine Gornji Milanovac

– Razmatranje Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač opština Gornji Milanovac, za period od 1. 1. do 30. 6. 2019. godine

– Razmatranje predloga Zaključka o davanju saglasnosti Opštinskom pravobraniocu za zaključenje sporazuma povodom predloga za mirno rešenje spora

– Razmatranje Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Rešenje predsednika opštine Gornji Milanovac broj 1-400-210/2018-2 od 13.8.2019. godine, o rasporedu sredstava u okviru odobrenih aproprijacija razdela 4, glava 06, funkcionalna klasifikacija 912 – osnovno obrazovanje, program 9, šifra 2002 programska aktivnost 0001

foto: GM Press

– Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana – osnovno obrazovanje i to:

– OŠ „Momčilo Nastasijević“ Gornji Milanovac

– OŠ „Desanka Maksimović“ Gornji Milanovac

– Razmatranje predloga Rešenja o prihvatanju Odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovac broj 3772/19 od 5.6.2019. godine

– Razmatranje Informacije o pripremljenosti osnovnih i srednjih  škola na teritoriji opštine Gornji Milanovac za školsku 2019/2020. godine

– Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskog plana Doma zdravlja Gornji Milanovac

– Razmatranje predloga Rešenja o utvrđivanju prava na jubilarnu nagradu Opštinskog pravobranioca opštine Gornji Milanovac

– Razmatranje predloga Rešenja o otvaranju aproprijaciije

– Razmatranje predloga Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *