Šta donosi Strategija protiv nasilja?

Posle šest godina Srbija je dobila novu Strategiju za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici do 2025. godine. Pored ostalog, predviđa efikasniju zaštitu i podršku žrtvama nasilja kroz kvalitetniju i bolju podršku dostupnu svim ženama.

Novi zakoni, stategije, akcioni planovi, a broj ubijenih žena nije se smanjio u protekloj deceniji. Nismo stigli ni do polovine godine, a već je sedam žena stradalo u porodičnom nasilju. Njih tri, izgubile su život, iako su prijavljivale nasilnika i tražile pomoć.
a kroz kvalitetniju i bolju podršku dostupnu svim ženama.

Novi zakoni, stategije, akcioni planovi, a broj ubijenih žena nije se smanjio u protekloj deceniji. Nismo stigli ni do polovine godine, a već je sedam žena stradalo u porodičnom nasilju. Njih tri, izgubile su život, iako su prijavljivale nasilnika i tražile pomoć.

„Ako žena prijavi nasilje, ta prijava mora da nađe dalje tok, a ne tako što će ta žena da bude ubijena. Prevencija je nešto na čemu nismo dovoljno radili, a trebalo je, i to je nešto čemu je vlada posebno posvećena“, rekla je Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

Svaka ubijena žena opomena je da nije učinjeno sve da joj se pomogne. Uz sedam koje su stradale, u prva četiri meseca ove godine, sudije su produžile čak šest hiljada hitnih mera za nasilnike.

„Zalažemo se da žrtve nasilja u porodici i žrtve rodno zasnovanog nasilja, njihove porodice i okruženje prepoznaju nasilje i budu ohrabreni da prijave državnim organima i dobiju pravovremenu i delotvornu zaštitu“, kaže Maja Popović, ministarka pravde.

Strategija ne obavezuje, ona je putokaz za preventivno delovanje. Usluge podrške, kao što su SOS telefoni, sigurne kuće, besplatna pravna pomoć i drugo biće bolje i dostupne svim ženama u Srbiji, piše u njoj.

U Autonomnom ženskom centru podsećaju da trenutno čitave oblasti u zemlji nemaju, niti lokalne samouprave mogu da finansiraju takvu podršku žrtvama nasilja.

„Ono što je bila naša načelna zamerka jeste što u njoj piše da neće biti potrebna dodatna finansijska sredstva za primenu svega onoga što je planirano u strategiji“, kaže Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.

Strategijom je predviđen i rad sa učiniocima nasilja prema ženama i nasilja u porodici, a za to su, kako predviđa novi, juče usvojen Zakon o rodnoj ravnopravnosti predviđena sredstva iz budžeta.

„Ne razumemo zašto bi država Srbija plaćala taj terapijski rad, zašto država Srbija ne plaća terapijski rad, zašto ne plaća terapijski rad sa decom koja su svedoci takvog nasilja, koja su žrtve takvog nasilja, sa decom koja su ostala iza ubijenih žena“, kaže Tanja Ignjatović.

„Nasilnici treba da plate štetu koju su napravili“

Ignjatovićeva smatra da svi učinioci koji mogu da plate i nisu opasni, treba da plate svoj terapijski rad, treba da plate i boravak žene u sigurnim kućama i treba da plate štetu koju su napravili.

To je slučaj u nekim kantonima u Švajcarskoj, a u Italiji i Francuskoj deca nastavljaju da žive sa porodicom ubijene žene, a država se finansijski brine o njihovom odrastanju i školovanju.

Iz EU stižu čestitke Vladi Srbije na usvajanju Strategije i zakona poruka da može da računa na pomoć Unije u borbi protiv nasilja.

RTS/GM PRESS

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *