Teretane i fitnes klubovi  počinju da rade uz obavezne mere zaštite

Iako i van varednog stanja mnogi vlasnici teretana i fitnes klubova vode računa o higijeni objekata i zaštiti korisnika, u novonastaloj situaciji Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID 19 pripremio je obavezujuće instrukcije za rad teretana i fitnes klubova u primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti  COVID 19 u oblasti rekreativnog sporta:

1.    Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike kluba , kao i Pravilnik o ponašanju zaposlenih i korisnika fitnes klubova i bezbednoj upotrebi opreme i rekvizita, Saveza za rekreaciju i fitnes

2.    Na ulazu u klub mora biti instalirana dezobarijera

3.    Priliko otvranja i zatvaranja kluba , odnosno na početku i kraja radnog dana dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine opremu, sprave i druge rekvizite za vežbanje, kao i pod kluba. U toku radnog dana provetravati sve prostorije što češće

4.    Prilikom svakog ulaska zaposlenih, odnosno ulaska korisnika mora se vršiti dezinfekcija sa preparatom na bazi 70% alkohola

5.    Svi zaposleni moraju nositi ličnu zaštitnu opremu, odnosno zaštitnu masku i zaštitne rukavice tokom celokupnog radnog vremena

6.    Korisnici usluga moraju koristiti sopstvene peškire i druga sredstva lične higijene

7.    Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga kluba telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom

8.    Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija kao što su kafe kuhinje,svlačionice, tuš kabine i sl, moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije

9.    Raspored opreme, sprava i rekvizita za vežbanje, odnosno orgaizacija vežbanja mora biti takva da u svakom momentu između vežbača fizička udaljenost od najmanje 2 metra odnosno 10 kvadratnih metra apo vežbaču

10. Oprema, sprave i rekviziti za vežbanje moraju se dezinfikovati nakon svake upotrebe

11. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID 19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice kluba dužno je da, bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom Domu zdravlja – COVID ambulanti

12. U slučaju sumnje da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID 19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) zaposleni i /ili odgovorno lice kluba dužni su da upozore korisnika  i da ga zamole da napusti prostorije kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom Domu zdravlja –COVID ambulanti.

Svi vlasnici tertana i fitness klubova u obavezi su da poštuju instrukcije u cilju zaštite svog  i zdravlja korisnika.

GM Press

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *