Kovačević: Dozvole za vršenje geoloških istraživanja dostupne i transparentne

Na danas održanoj sednici Opštinskog veća usvojene su sve tačke Dnevnog reda a među najvažnijima je Informacija o vršenju geoloških istraživanja na teritoririji opštine Gornji Milanovac.

U obrazloženju ove tačke između ostalog kaže se da se primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, izvode na sopstvenom ili tuđem zemljištu koje se nalazi u privatnoj ili javnoj svojini, a u okviru istražnog prostora po osnovu rešenja o odobrenju za geološka istraživanja koje izdaje Minisratvo rudrstva i energetike po zahtevu privrednog društva.

Foto/GM PRESS

 -Na današnjoj sednici razmatrani su izveštaji o svim dozvolama koje su izdate na teritoriji opštine Gornji Milanovac što za istraživanja, što za eksploataciju mineralnih sirovina i sva dokumentacija je transparentna i dostupna, da bi sprečili dalju politizaciju samog procesa, obzirom da su zakonom jasno definisani uslovi da bi neko dobio eksploataciona prava, kao i u kom momentu se uključuje lokalna samouprava. Ovaj Izveštaj imaće priliku da razmatraju i odbornici na sledećem zasedanju Skupštine opštine i očekujem argumentovanu raspravu. Sva dokumentacija kojom raspolažemo stavljena je na uvid i iz nje se jasno vidi da nema radnji koje bi neko preduzeo na štetu životne sredine ili bilo čega drugog – istakao je predsednik opštine.

FOTO/Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac

Tačkom 5. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima  osim ostalog propisano je da se geološka istraživanja, eksploatacija rezervi mineralnih sirovina i resursa, korišćenje i održavanje rudarskih objekata vrši na način kojim se obezbeđuje optimalno iskorišćenje ležišta miineralnih sirovina, ali i obezbeđuje bezbednost ljudi, objekata i imovine u skladu sa savremenim stručnim dostignućima i tehnologijama , uz poštovanje propisa  kojima su utvrđeni uslovi u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i kulturnih dobara.

GM PRESS/Mirjana Milićević

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *