LIDL SRBIJA SE PRIKLJUČILA INICIJATIVI UN ZA OSNAŽIVANJE ŽENA

U okviruglobalne inicijative za poboljšanje položaja žena na radnom mestu, kompanija Lidl Srbija potpisala je „Principe Ujedinjenih Nacija za osnaživanje žena“(WEPs), čime se i javno obavezala na poštovanje i promovisanje principa jednakosti unutar kompanije, kao i tamo gde njeno poslovanje može da ima uticaj.
Telo Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena(UN Women) i Globalni sporazum Ujedinjenih naroda (UN Global Compact) predstavili su „Principe za osnaživanje žena“ 2010. godine, i to kao prvu svetsku inicijativu koja za cilj ima promovisanje i jačanje uloge žena u poslovnom okruženju.
Dokument obuhvata sedam osnovnih principa koji daju smernice kompanijama u promovisanju rodne ravnopravnosti:
1.    Uspostavljanje kulture korporativnog liderstva po principu jednakosti.
2.    Fer ophođenje prema svim ženama i muškarcima na poslu – poštovanje i podržavanje ljudskih prava i zabrana diskriminacije.
3.    Obezbeđivanje zdravlja, sigurnosti i blagostanja svih zaposlenih.
4.    Promovisanje obrazovanja, obuke i profesionalnog razvoja za žene.
5.    Promovisanje preduzetništva među ženama,zahtev za jačanjem uloge žena kod kompanija u lancu nabavke i poštovanje dostojanstva žena u prenošenju poruka.
6.    Promovisanje rodne ravnopravnosti kroz inicijative i zalaganje u zajednici.
7.    Merenje i javno izveštavanje o napretku kompanije u oblasti rodne ravnopravnosti.
Svoju „Izjavu o namerama“ koja se odnosi na oblast WEPs, kompanija Lidl Srbija je objavila na zvaničnom sajtu.

Jednake prilike za sve – Lidl je već uveliko na tom putu

Lidl Srbija neguje uverenje da su jednake prilike za sve zaposlene i poštovanje različitosti glavni elementi dugoročnog uspeha, pa u skladu sa time već primenjuje većinu potpisanih WEPs principa i nastavlja da ih razvija kao važan deou okviru svoje strategije održivog poslovanja „Za bolje sutra“.
Veliki broj zaposlenih ove kompanije čine žene na rukovodećim pozicijama na nivou srednjeg i višeg menadžmenta, a svim ženama, nevezano za poziciju na kojoj rade, pruža se posebna podrška u planiranju proširenja porodice, kroz prilagođene pakete zdravstvenog osiguranja.
U Lidlu, svakom zaposlenom se nude jednake poslovne prilike. Standardizovane platne strukture se zasnivaju na objektivnim kriterijumima kao što su profesionalno iskustvo, kvalifikacije i veštine, čime se isključuje mogućnost diskriminacije na osnovu pola. Pored toga, svakom zaposlenom se po principu jednakosti, ukazuju mogućnosti za razvoj i napredak, kao i za sticanje stručnih znanja.
Iz kompanije Lidl Srbija naglašavaju da osnovu za ovaj korak i potpisivanje internacionalno značajnog dokumenta predstavlja želja kompanije da nastavi da aktivno doprinosi promociji i unapređenju položaja žena na radnom mestu i u široj društvenoj zajednici.

GM Press

Tags:

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *