POČELA NABAVKA DRVA I LEGALNA I NELEGALNA

Jesen je kalendarski počela juče, ali priprema drva za ogrev počela je nešto ranije. Međutim, nisu se svi odlučili da do drva dođu kupovinom, sve su češći slučajevi krađa ovog energenta. O tome kakva je situacija u milanovačkoj opštini razgovarali smo sa nadležnima iz Javnog preduzeća za gazdovanje šumama “Srbijašume”, zapravo Redakcija GM Presa pokušala je da odgovore pronađe od predstavnika “Srbijašuma” u Gornjem Milanovcu koji su nas uputili na odgovorne u Kragujevcu, a oni na svoju službu u Beogradu od kojih nam je stigao odgovor koji u celini prenosimo.

  • Da li su na teritoriji opštine Gornji Milanovac u šumama kojima gazduje Šumsko gazdinstvo Kragujevac uočene bespravne seče šuma, odnosno da li ima šumske krađe?

U državnim šumama kojima gazduje ŠG Kragujevac, u periodu januar – avgust 2019. godine, evidentirane su bespravne seče u iznosu od 63,63 m³ i protiv počinilaca bespravnih seča podnete su prijave: 10 prijava protiv poznatih počinilaca i jedna prijava protiv nepoznatog počinioca. Na području Šumske uprave Gornji Milanovac, koja pokriva područje opštine Gornji Milanovac podnete su 3 prijave protiv poznatih počinilaca.

  • Ukoliko ima, a i ako ih nema, šta se u takvim slučajevima preduzima?

Kada čuvarska služba na terenu otkrije bespravnu seču, u skladu sa Zakonom o šumama, podnosi se prijava protiv počinilaca bespravnih seča, bilo da je u pitanju poznati počinilac ili NN lice. Prijava se podnosi nadležnom organu.

  • Kako se karakteriše seča šuma na privatnim posedima bez označavanja od strane šumara?

Seča drveća u šumama sopstvenika odnosno privatnim šumama može da se vrši tek nakon izvršene doznake stabala za seču od strane stručnog lica JP „Srbijašume“. Seča koja je izvršena bez doznake smatra se BESPRAVNOM SEČOM.

JP „Srbijašume“ Beograd nije nadležno za čuvanje šuma sopstvenika, već je svaki vlasnik odgovoran za čuvanje svog poseda. U slučaju bespravnih seča u šumama u privatnom vlasništvu službenici JP „Srbijašume“ Beograd sačinjavaju obaveštenja o bespravnim radnjama koja se dostavljaju nadležnim organima (šumarskom inspektoru).

Postupak doznake stabala za seču u privatnoj šumi je sledeći: Vlasnik privatne šume podnosi Zahtev za doznaku stabala za seču JP „Srbijašume“, teritorijalno nadležnom Šumskom gazdinstvu ili Šumskoj upravi. Na osnovu Zahteva stručno lice JP „Srbijašume“ izlazi na teren i u prisustvu vlasnika šume vrši doznaku stabala za seču, obračunava doznačenu drvnu zapreminu i iznos naknade za posečeno drvo koju vlasnik šume mora da uplati u Budžet Republike Srbije. Takođe drvo koje je vlasnik posekao ne sme da se stavlja u promet dok se ne žigoše od strane stručnog lica JP „Srbijašume“ koji izdaje propratnicu (dokument koji prati žigosano drvo u prometu).

  • Kakve su zaprećene kazne za nezakonitu seču šuma i u državnoj i u privatnoj svojini?

Prema članu  Zakona o šumama kazne se kreće u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara za prekršaj fizičkog lica ako vrši seču stabala bez doznake, odnosno novčana kazna od 300.000 do 3.000.000 dinara za privredni prestup pravnog lica ako vrši seču stabala bez doznake, odnosno ako izvrši seču koja nije u skladu sa planom gazdovanja šumama.

Od predstavnika policijske stanice u Gornjem Milanovcu GM Press je na postavljena pitanja dobio odgovor da je poslednjih meseci primljena samo jedna prijava za nezakonitu seču šuma ali da će kao i predhodnih godina u okviru svog redovnog posla kontrolisati transport ogrevnog drveta.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *