Poziv za izbeglice i interno raseljena lica za rešavanje stambenog pitanja ili iskazivanje potrebe za drugom vrstom podrške

Savet za migracije opštine Gornji Milanovac obrazovan Rešenjem Predsednika opštine raspisao je Javni poziv za izbeglice i interno raseljena lica kojim se pozivaju  izbegla lica sa prostora Republike Hrvatske i BiH, sa ili bez statusa izbeglice i interno raseljena lica sa područja Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sa prijavljenim boravištem na teritoriji opštine Gornji Milanovac, da se obrate Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac radi popunjavanja anketnog lista za rešavanje svog stambenog pitanja/iskazivanje potreba za drugom vrstom podrške u narednom periodu.

Cilj Javnog poziva je da se, u postupku izrade novog Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglica i interno raseljenih lica u periodu 2022-2027. godine (u daljem tekstu LAP), sagledaju stvarne potrebe i evidentiraju lica u statusu izbeglice/IRL koja do danas nisu na adekvatan način rešila svoje stambeno pitanje ili im je neopkodna pomoć u dohodovnim aktivnostima.
U zavisnosti od iskazanih potreba, LAP-om će se predvideti konkretni programi i mere za dalje unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Gornji Milanovac, koji će nakon dokošenja biti osnov za planiranje sredstava u budžetu opštine Gornji Milanovac za sprovođenje planom određenih aktivnosti, samostalno ili u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije

Sve mere i programi biće sprovođene na osnovujavnh poziva koji podrazumevaju pomoć u vidu izgradnje montažne kuće, otkupa seoskog domaćinstva, dodele paketa građevinskog materijala za završetak započetog objekta ili adaptaciju postojećeg neuslovnog objekta ili podršku dohodovnim aktivnostima (pomoć u novcu ili opremi za pokretanje sopstvenog posla).
Poziv je otvoren do 31.10.2021. godine. Sva zainteresovana lica anketni list mogu preuzeti, popuniti i predati na šalteru Opštinskog uslužnog centra (Pisarnici) Opštine Gornji Milanovac, Takovska 2, a anketki list je počev od dana objavljivanja ovog poziva dostupan i na sajtu opštine Gornji Milanovac, u odeljku Javni konkursi i obaveštenja.

GM PRESS

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *