Prepoznajemo li nasilje nad ženama?

Prema podacima Policijske uprave u Čačku, od 1. januara do 30. septembra ove godine na području Moravičkog okruga evidentirana su 53 krivična dela nasilje u porodici u kojima su žrtve bile žene, dok je na teritoriji Gornjeg Milanovca evidentirano 10 krivičnih dela nasilje u porodici. Više od 80 odsto žena prijavi psihičko nasilje.

Svaki oblik nehumanog ponašanja koji ugrožava ženu fizički, psihički, seksualno ili ekonomski, smatra se nasiljem. Počinilac može biti i druga žena, ali u najvećem broju slučajeva nasilje izvrše muškarci.

Jelena Sarić, psiholog Centra za Socijalni rad u G.Milanovcu

Kada se pokušava razlučiti ko je nasilnik, uvek se polazi od toga ko ima moć. Nije bitno da li je to muškarac ili žena,roditelj, dete. Često u sukobu obe strane razmenjuju grubosti, ali se, uočavanjem kod koga je moć,prepoznaje nasilnik, a najčešće je ta moć kod muškarca-rekla je Jelena Sarić, psiholog Centra za socijalni rad u Gornjem Milanovcu.

Većina žena u toku života pretrpi neki vid nasilja, a da toga često nije ni svesna. Tradicionalni okviri koji prihhvataju potčinjeni položaj žene, tolerancija zajednice i neprepoznavanje određenih obrazaca ponašanja kao neprihvatljivih, dovode do situacija u kojima žena biva izložena nasilju u svom domu, na poslu, na ulici. Zbog toga je jako važno osvestiti društvo šta sve obuhvata pojam nasilja.

-Postoji više vrsta nasilja-psihološko, materijalno,seksualno,fizičko i ekonomsko. Najređe se prijavljuje seksualno nasilje, sto ne znači da nije prisutno. To je jedan vid zastrašivanja i ucene,prisiljavanje na seksualni čin bez volje i želje,posebno u bračnim odnosima gde se to smatra obavezom žene.Iako je čin nevoljan, žene se često ne suprotstavljaju,pa verovatno zbog toga retko i prijavljuju ovaj vid nasilja. Najčešće prijavljivano je psihološko nasilje,koje podrazumeva ponižavanje, vređanje,vikanje, manipulaciju, ucennjivanje decom, pretnje institucijama.Psihološko nasilje je najprisutnije, uglavnom se dešava u „četiri zida“ i najteže je dokazivo,ali se prepoznaje i ravnopravno se tretira kao i fizičko.Ekonomsko nasilje je ukraćivanje,ili kontrolisanje pristupa novcu,zabrana zapošljavanja,obrazovanja,prisiljavanje na odricanje dela imovine. Pod fizičkim nasiljem se podrazumevaju telesne povrede-grebanje,čupanje,udaranje,štipanje,šutiranje,nanošenje opekotina, povrede predmetima. Materijalnim nasiljem se smatra razbijanje predmeta, cepanje odeće.Tako bismo mogli da razvrstamo nasilje, ali najčešće se svi ovi oblici prepliću i ispoljavaju udruženo-objašnjava Jelena Sarić.

Nakon prepoznavanja , sledeći i najvažniji korak je prijava nasilja.

Iz MUP-a apeluju na sve koji imaju saznanja ili informacije o nasilju da isto prijave policijskoj upravi, policijskoj stanici ili na broj telefona 0800 100 600, koji je dostupan 24 časa dnevno.

GM PRESS/Katarina Srećković

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *