Rekordna ulaganja u opštinu Gornji Milanovac

Na sastanku načelnika odeljenja i šefova kancelarija Opštinske uprave sumirani su rezultati rada od početka 2019. godine do danas, nakon čega je izdato saopštenje koje u celini prenosimo:

“Od početka 2019. godine, Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac, u okviru svojih kancelarija i odeljenja, postigla je zapažene rezultate na poljima ulaganja u infrastrukturu, velikim subvencijama za poljoprivredne proizvođače, brzih i efikasnih realizacija administrativnih procedura, akcija zaštita životne sredine, usvajanja velikog broja značajnih odluka, kao i brizi o učenicima i višečlanim porodicama.

Od početka 2019. godine, Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac je iz sopstvenog budžeta, ali i uz finansijsku pomoć ministarstava i Vladinih tela realizovala veći broj investicija od značaja za građane Gornjeg Milanovca. Uz finansijsku pomoć Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije izvedeni su radovi na uređenju Ivičkog potoka, u dužini od 1200 metara od ušća u reku Despotovicu, i radovi na uređenju potoka Parac, u dužini od 260 metara. Ukupna vrednost ovih radova je preko 137 miliona dinara. Takođe, uz pomoć Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, trenutno se izvode radovi na energetskoj sanaciji i adaptaciji OŠ “Momčilo Nastasijević“, vrednosti oko 244 miliona dinara, kao i radovi na energetskoj sanaciji objekata u okviru Opšte bolnice, vrednosti preko 147 miliona dinara. Radovima na sanaciji škole, pored modernizacije i unapređenja funkcionalnosti samog objekta škole, školske sale i dvorišta, biće dobijene i nove prostorije u potkrovlju škole, namenjene za muzičku školu, multifunkcionalnu salu i školske kabinete, kao i nova centralna kuhinja u suterenu, u kojoj će se spremati hrana za školu i četiri objekta PU „Sunce“ u gradu. Treba napomenuti da je posredstvom konkursa Ministarstva bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Opštinska uprava obezbedila sredstva za sufinansiranje opremanja pomenute centralne kuhinje, ukupne vrednosti 8 miliona dinara, tako da se uskoro očekuje potpisivanje ugovora sa dobavljačem opreme.

foto: GM Press

U 2019. godini zahvaljujući sredstvima Ministarstva bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, završeni su radovi na adaptaciji i opremanju Startap centra, koji kroz rad stručnih timova, obuke i pomoći preduzetnicima, treba da podigne svest o važnosti investicija za privredni razvoj, poveže lokalne privredne aktere, unapredi digitalne kompetencije lokalnog stanovništva i podrži razvoj tehnološkog preduzetništva. Ukupna vrednost izvedenih radova i opremanja prostorija je preko 33 miliona dinara, dok su za sprovođenje obuka u Startap centru dobijena sredstva u iznosu od 6 miliona dinara.

Kada je reč o putnoj  infrastrukturi,  trenutno su u toku radovi na rehabilitaciji Ulice Nikole Lunjevice. U pitanju je rehabilitacija saobraćajnice u dužini od 1193 m, kao i rehabilitacija atmosferske i fekalne kanalizacije i javne rasvete, ukupne vrednosti oko 82 miliona  dinara. Ugovorena je i izgradnja ulice Jovana Cvijića, u dužini oko 120 m, vrednosti oko 4 miliona dinara. Pored gradskih ulica, od početka godine izvedeni su radovi na 12 lokalnih puteva i odabrani su izvođači za asfaltiranje još 2 lokalna puta, a planira se raspisivanje tendera za još jedan, tako da će ukupno biti asfaltirano preko 10.500 metara lokalnih puteva, ukupne vrednosti oko preko 67 miliona dinara. Kada je reč o nekategorisanim putevima, izvedeni su radovi na 2 lokacije, odabrani su izvođači radova na još 22 lokacije i planira se raspisivanje nabavke najmanje za još 1 nekategorisani put, tako da je izvesno da će biti asfaltirano najmanje 11.500 metara nekategorisanih puteva, vrednosti oko 51 milion dinara. Ovde treba napomenuti da se nekategorisani putevi finansiraju iz budžeta opštine, uz učešće građana u iznosu od najmanje 25% od vrednosti radova na pojedinačnoj lokaciji.

U nadležnosti Kancelarije za poljoprivredu urađen je Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Gornji Milanovac za 2019. godinu, na koji je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede. Celokupan opredeljen budžet namenjen poljoprivredi iznosi 50 miliona dinara, od kojih se 44 miliona koriste  za subvencije. I ove godine formirano je pet novih  zadruga kojima je opština dala tehničku pomoć i podršku prilikom konkurisanja za sredstva Ministarstva bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća. U prethodnim godinama sredstva od 50.000 eura su dobile četiri novoosnovane zadruge. U toku 2019. godine primljeno je do sada 1016. zahteva, za opštinska podsticajna sredstva i to za nabavku mehanizacije – najviše za kosačice, prskalice, mašine za obradu zemljišta, navodnjavanje, nove zasade voća, junice, ovce i drugo. Kancelarija za poljoprivredu u opštini Gornji Milanovac pored direktnih subvencija poljoprivrednim gazdinstvima, deo sredstava odvaja i za pomoć mladim učenicima srednjih poljoprivrednih škola a u saradnji sa matičnim škola, za hemijsku analizu zemljišta i kalcifikaciju, posetu sajmu poljoprivrede, edukacije poljoprivrednika i pružanju pravovremenih informacija o svim aktuelnim merama koje raspisuju državne institucije i ministarstva.

U okviru Odeljenja za opštu upravu, zajedničke poslove i poslove organa opštine, značajno je da je Opština Gornji Milanovac , u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu RS, među prvima uvela i pustila u rad POS terminal.

POS terminal se nalazi na šalteru opštinskog uslužnog centra i služi za elektronsko plaćanje svih administrativnih taksi (republičkih i lokalnih).

Jedna od uvedenih i uspešno sprovedenih novina jeste da se od  18.03.2019. godine na šalteru uslužnog centra opštine Gornji Milanovac, izvorni javni prihod-porez na imovinu, pored ostalih taksi, naplaćujena POS terminalu.

foto: GM Press

Preko Kancelarije za zaštitu životne sredine, realizovane su brojne manifasticije koje imaju za cilj edukovanje građana o pravilnom odlaganju otpada, zaštite životne sredine i uređenja životnog prostora. Neke od sprovedenih akcija su:  prolećna akcija „Očistimo grad i opštinu Gornji Milanovac 2019.“, manifestacija „Beli labud“, opštinsko i republičko takmičenje iz ekologije i zaštite životne sredine za decu uzrasta od 5 do 8 razreda osnovne škole, „Eko-kviz 2019.“

U toku 2019. godine se sanira i čisti 19 nelegalnih odlagališta otpada; kontinuirano se meri kvalitet vazduha šireg centra grada i nivo buke; obezbeđenje sistema odvoženja smeća sa seoskog područja u 52 mesne zajednice i opštine, radi sprečavanja nastanka “divljih deponija“; obezbeđenje monitoring kvaliteta voda sa 5 izvorišta koja se koriste kao javne česme (Mlakovac, Svračkovci, Savinac, Majdan i Ždreban), kao i sa 38 seoskih vodovoda. U toku je izrada “Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja Šiban“, Brezanskog vodovodnog sistema.

U okviru Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, koje ih  je prosledilo Skupštini opštine, od početka godine usvojene su važne odluke. Neke od njih su: Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Gornji Milanovac, Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije „Kružna raskrsnica – Zanatski centar“ u Gornjem Milanovcu na ukrštanju Ulica vojvode Živojina Mišića i Železničke, Pravilnik o uslovima i merilima za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće, postupku i načinu rada Komisije i mnoge druge. U postupku donošenja su: Odluka o usvajanju Programa razvoja turizma opštine Gornji Milanovac za period od 2019. do 2025.godine, kao i Odluka o podsticajnim sredstvima za aktivnost i investicionog održavanja i unapređenja svojstava stambenih zgrada za kolektivno stanovanje, postupku dodele sredstava i uslovima pod kojim stambena zajednica može ostvariti pravo na dodelu podsticajnih sredstava.

U nadležnosti Odeljenja za društvene delatnosti, važno je istaći da je  u toku 2019. godine opština Gornji Milanovac postala član Udruženja „Pokret za decu tri plus“ i svim građanima koji imaju troje i više dece omogućila korišćenje „Tri plus kartica“, na osnovu kojih kod niza privrednih subjekata imaju pravo na popust na robe i usluge.

Takođe, izmenom Odluke o besplatnom i prevozu sa popustom na teritoriji opštine Gornji Milanovac, pored dosadašnjih kategorija korisnika besplatnog prevoza i učenici svih srednjih škola na teritoriji opštine Gornji Milanovac dobili su besplatan prevoz o trošku opštine Gornji Milanovac” stoji u saopštenju Opštinske uprave dostavljenom redakciji GM Pressa.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *