Krajnji rok za podnošenje Zahteva za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije i Zahtev za izlazak Republičke veterinarske inspekcije 1. septembar 2021. godine.

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr.zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćienje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019), Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:
– vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: poljoprivredna infrastruktura) i
– vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statutu najmanje jednu godinu (u daljem tekstu: stočarstvo),  da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Gornji Milanovac za 2022. godinu, do dana 31. oktobra 2021. godine.

Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu poljoprivredne strukture dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1.septembra 2021. godine podnesu Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije, odnosno za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva Zahtev za izlazak Republičke veterinarske inspekcije najkasnije do 1. Septembra 2021. godine.

Opština Gornji Milanovac/GM PRESS

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *