Savet za koordinaciju bezbednosti u saobraćaju uskoro rešava brojna pitanja

Jedna od usvojenih tačaka na trećem Opštinskom veću bila je I formiranje Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Gornji Milanovac.

Dejan Kovačević, Predsednik optšine Gornji Milanovac

U skladu sa Zakonom obavezni smo da imamo Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Gornji Milanovac , a na predlog resornog ministarstva predsednik Saveta je predsednik opštine. Mi smo formirali Savet već u predhodnom mandatu, a sada smo to samo modifikovali ovom odlukom. Savet će nastaviti da radi u punom kapacitetu kako bi poboljšali saobraćajnu infrastrukturu u Gornjem Milanovcu – rekao je Kovačević i dodao da očekuje da će nakon što Odluka prođe skupštinsku proceduru, na red doći rešavanje brojnih pitanja građana koja se odnose na signalizaciju, usporivače saobraćaja i druge probleme iz ove oblasti.

Inače, zadaci Saveta su: da inicira i predlaže mere za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u opštini Gornji Milanovac, da organizuje i podstiče aktivnosti na saobraćajnom vaspitanju i obrazovanju dece i građana, da daje mišljenje o predlozima odluka i drugih akata kojim se unapređuju pitanja od interesa za bezbednost saobraćaja,da najmanje dva puta godišnje razmatra izveštaj nadležnih organa o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Gornji Milanovac i takav izveštaj dostavlja Opštinskom veću i Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje,da predlaže Opštinskom veću program korišćenja sredstava iz člana 17. i 18. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (30% od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje učinjene na teritoriji opštine Gornji Milanovac),da predlaže nadležnom organu Opštinske uprave da utvrdi režim saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama radi izrade projekata tehničkog regulisanja saobraćaja i da razmatra projekte tehničkog regulisanja saobraćaja na opštinskim putevima i da daje predlog za davanje saglasnosti nadležnom organu Opštinske uprave“

 

GM Press / Mirjana Milićević

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *