Unapređenje energetske efikasnosti

Danas je u prostorijama Srpske napredne stranke održana konferencija za novinare, koju je održao Bojan Veljović, energetski menadžer opštine Gornji Milanovac i član Opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Tim povodom, napravio je presek projekata realizovanih u cilju unapređenja energetske efikasnosti, ali i najavio velike projekte predviđene za naredni period.

Sistem energetskog menadžmenta u opštini Gornji Milanovac uspostavljen je 2016. godine. Reč je o sistemu organizovanog upravljanja energijom prema kojem obveznici sistema energetskog menadžmenta izvršavaju zakonom propisane obaveze sa ciljem da se postigne racionalno korišćenje energije uz što manje troškove.

Unapređenje energetske efikasnosti i veća upotreba obnovljivih izvora energije predstavlja kontinuirani proces koji zahteva organizovan i sistematski pristup svih relevantnih faktora. Opština Gornji Milanovac je u proteklom peridu ostvarila značajan napredak u ovom segmentu. Među prvim opštinama u Republici Srbiji smo izradili Godišnji izveštaj o ostvarivanju cilja uštede energije za 2016, 2017. i 2018. godinu. Uveli smo Informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM) u svim javnim objektima u nadležnosti Opštine, kao i u javnom osvetljenju.

Prošle godine Opština je potpisala Memorandum o saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), koji se odnosi na podršku uspostavljanja i razvoja energetskog menadžmenta, kako bi se povećale investicije u mere energetske efikasnosti u javnim zgradama i komunalnim uslugama, kao i da bi se povećala njihova energetska i troškovna efikasnost.

foto: GM Press – Bojan Veljović, energetski menadžer opštine Gornji Milanovac i član Opštinskog odbora Srpske napredne stranke

Realizovano je više projekata u pogledu unapređenja energetske efikasnosti i smanjenja emisije štetnih gasova. Većina projekata je realizovano uz podršku Kancelarije za javna ulaganja:

  • rekonstrukcija Brusničke škole
  • radovi na rekonstrukciji i adaptaciji dela prostora Doma zdravlja
  • rekonstrukcija ulične rasvete ( zamena postojećih svetiljki sa led svetiljkama)
  • zamena kotla u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ (prelazak sa uglja na gas).

U toku je kompletna  rekonstrukcija Opšte bolnice i Osnovne škole „Momčilo Nastasijević“ sa primenjenim merama energetske efikasnosti na objektima.

Na jučerašnjoj sednici Opštinskog veća jednoglasno je donet zaključak o utvrđivanju predloga Odluke  o podsticajnim sredstvima za aktivnosti investicionog održavanja i unapređenja svojstava stambenih zgrada za kolektivno stanovanje. Subvencije će biti namenjene, pre svega, unapređenju energetskih svojstava zgrade radi smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu.

Veliki projekti nas očekuju i u narednom peridu. Tu je pre svega sprovođenje projekta prelaska sistema daljinskog grejanja na bio-masu, kao i projekat solarnih panela na krovovima javnih objekata.

– Uspešno se sprovode i informacione i edukativne kampanje u vezi sa energetskom efikasnošću i korišćenjem obnovljivih izvora energije namenjenih stanovništvu a ciljna grupa su budući naraštaji, dakle deca školskog i predškolskog uzrasta. Podizanje nivo svesti o značaju očuvanja energije je zadatak svih nas – zaključio je Bojan Veljović, energetski menadžer opštine Gornji Milanovac i član Opštinskog odbora Srpske napredne stranke

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *