Zakazana 64. sednica opštinskog Veća

Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, br. broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 63. Statuta opštine Gornji Milanovac („Sl.glasnik opštine Gornji Milanovac“, br. 3/19) i člana 9. stav 1. Odluke o Opštinskom veću opštine Gornji Milanovac („Sl. glasnik opštine Gornji Milanovac“, br. 24/08), a po ukazanoj potrebi:

S A Z I V A M
ŠEZDESETČETVRTU SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA
OPŠTINE GORNjI MILANOVAC ZA 08. jul 2019. godine (ponedeljak)
sa početkom u 9,00 časova

Za sednicu predlažem sledeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 63. sednice Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac koja je održana 20. 06. 2019. godine.

2. Razmatranje Nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije „Kružna raskrsnica – Zanatski centar“ na ukrštanju ulica Vojvode Živojina Mišića i Železničke u Gornjem Milanovcu.
IZVESTILAC: Zoran Drinjaković, načelnik Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove

3. Razmatranje Nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „IVICE 2“ u Gornjem Milanovcu.
IZVESTILAC: Zoran Drinjaković, načelnik Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove

4. Razmatranje Predloga Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Gornji Milanovac.
IZVESTILAC: Goran Daničić, načelnik Odeljenja za opštu upravu, zajedničke poslove i poslove organa opštine

5. Razmatranje izmena i dopuna finansijskog plana direktnog budžetskog korisnika – Predsednika opštine Gornji Milanovac za 2019. godinu.
IZVESTILAC: Aleksandra Milošević, načelnik Odeljenja za finansije, računovodstvo i lokalnu poresku administraciju

6. Razmatranje izmena i dopuna finansijskog plana direktnog budžetskog korisnika – Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac za 2019. godinu.
IZVESTILAC: Aleksandra Milošević, načelnik Odeljenja za finansije, računovodstvo i lokalnu poresku administraciju

7. Razmatranje izmene programa poslovanja sa finansijskim planom za 2019. godinu Predškolske ustanove „Sunce“ Gornji Milanovac – treća izmena.
IZVESTILAC: Violeta Antonijević, direktor PU „Sunce“

8. Razmatranje izmena finansijskog plana Doma zdravlja Gornji Milanovac za 2019. godinu.
IZVESTILAC: Aleksandar Čivović, v.d direktora Doma zdravlja

9. Razmatranje izmena finansijskog plana Apoteke Gornji Milanovac za 2019.godinu – druga izmena.
IZVESTILAC: Ankica Andrijević, v.d direktora Apoteke

10. Razmatranje izmena i dopuna Programa poslovanja Ustanove „Sportsko-rekreativni cenar“ Gornji Milanovac za 2019.godinu.
IZVESTILAC: Predrag Marković, direktor SRC

11. Razmatranje izmena i dopuna finansijskog plana Ustanove „Kulturni centar“ Gornji Milanovac za 2019. godinu – prva izmena.
IZVESTILAC: Dragan Arsić, direktor Kulturnog centra

12. Razmatranje izmena finansijskog plana“ Muzeja Rudničko – takovskog kraja“ Gornji Milanovac za 2019. godinu – prva izmena.
IZVESTILAC: Aleksandar Marušić, direktor Muzeja

13. Razmatranje izmena finansijskog plana Biblioteke „Braća Nastasijević“ Gornji Milanovac za 2019. godinu – prva izmena.
IZVESTILAC: Nada Veljić, direktor Biblioteke

14. Razmatranje izmena finansijskog plana Turističke organizacije opšine Gornji Milanovac za 2019. godinu – druga izmena.
IZVESTILAC: Desimir Ćalasan, direktor Turističke organizacije

15. Razmatranje izmena finansijskog plana Centra za socijalni rad Gornji Milanovac za 2019. godinu.
IZVESTILAC: Aleksandar Jevtović, direktor Centra

16. Razmatranje Predloga rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2019. godinu – osnovno obrazovanje.

– OŠ „Kralj Aleksandar I“ Gornji Milanovac,
– OŠ „Momčilo Nastasijević“ Gornji Milanovac,
– OŠ „Sveti Sava“ Gornji Milanovac,
– OŠ „Desanka Maksimović“ Gornji Milanovac,
– OŠ „Takovski ustanak“ Takovo,
– OŠ „Ivo Andrić“ Pranjani,
– OŠ „Arsenije Loma“ Rudnik.
IZVESTILAC: Sandra Ralović, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti.

17. Razmatranje Predloga rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2019. godinu – srednje obrazovanje.
– Gimnazija „Takovski ustanak Gornji Milanovac,
– Ekonomsko trgovačka škola „Knjaz Miloš“ Gornji Milanovac,
– Tehnička škola „Jovan Žujović“ Gornji Milanovac.
IZVESTILAC: Sandra Ralović, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti.

18. Razmatranje predloga Rešenja o otvaranju aproprijacije.
IZVESTILAC: Aleksandra Milošević, načelnik Odeljenja za finansije, računovodstvo i lokalnu poresku administraciju

19. Razmatranje predloga Rešenja o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve.
IZVESTILAC: Aleksandra Milošević, načelnik Odeljenja za finansije, računovodstvo i lokalnu poresku administraciju
(materijal će biti podeljen pred početak sednice)
20. Tekuća pitanja

Poziv i materijal za sednicu upućen je: Predsedniku Skupštine opštine, Zameniku predsednika Skupštine opštine, sekretaru Skupštine opštine, Načelniku Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac, Pomoćniku Predsednika opštine, direktorima javnih preduzeća i ustanova čiji se materijali razmatraju na sednici, rukovodiocima organizacionih jedinica Opštinske uprave čiji se materijali razmatraju na sednici i sredstvima javnog informisanja.

Sednica Opštinskog veća biće održana u Velikoj sali organa Opštine Gornji Milanovac.

PREDSEDNIK OPŠTINE
Dejan Kovačević

 

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *